Skip to content

Oferta

Projektowanie - Solar4e

Rozwój projektów Odnawialnych Źródeł Energii

Nasza firma z ogromnym zaangażowaniem i profesjonalizmem zajmuje się tworzeniem kompleksowej dokumentacji projektowej. Dzięki wysoko wykwalifikowanej kadrze ekspertów, skupiamy się na opracowywaniu precyzyjnych planów i strategii, które służą jako niezbędny fundament dla naszych działań realizacyjnych. Każdy etap naszej pracy opiera się na dogłębnej analizie, kreatywnym podejściu. W rezultacie nasza dokumentacja spełnia najwyższe standardy branżowe.

1

Audyt przydatności gruntu pod Odnawialne Źródła Energii

Nasza droga zaczyna się od gruntownej analizy przydatności gruntu pod Odnawialne Źródła Energii, w szczególności pod farmy fotowoltaiczne. Dzięki zaawansowanym narzędziom i technologiom, oceniamy poziom nasłonecznienia Twojego terenu, analizujemy topografię, klasę gruntu oraz bierzemy pod uwagę wszelkie istniejące instalacje i infrastrukturę. To kluczowe, aby zoptymalizować rozmieszczenie paneli i uzyskać jak największą wydajność energetyczną. Nie projektujemy na terenach cennych przyrodniczo. 

Group of architects working on project
Cheerful contractor on solar farm

2

Decyzja

Działając w pełnej zgodności z regulacjami i lokalnymi przepisami, pozyskujemy wszelkie niezbędne decyzje administracyjne pozwalające na budowę elektrowni z Odnawialnych Źródeł Energii.

3

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

Kierujemy się zasadą, że na terenach objętych ochroną przyrody NIE projektujemy żadnych elektrownii Odnawialnych Źródeł Energii z uwagi na cenne walory przyrodnicze. Na każdym etapie przyświeca nam myśl ekologiczna. Dla pozostałych obszarów nasz zespół środowiskowców opracowuje analizę przyrodniczą i składa do lokalnego Urzędu Gminy wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Po otrzymaniu takowej decyzji przechodzimy do uzyskania decyzji o warunkach zabudowy o czym szerzej poniżej. 

Engineer worker portrait with solar panel at solar farm
Architects at work

4

Decyzja o warunkach zabudowy / Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego

W przypadku braku Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego na danym obszarze, nasz dział planistów na tym etapie szykuje wniosek o uzyskanie warunków zabudowy dla Elektrowni Fotowoltaicznej, kompletuje niezbędne załączniki i w efekcie składa wniosek do Urzędu Gminy. Zawsze pozostajemy w kontakcie z Urzędem Gminy, aby poznać podejście organów zarządczych do lokalizowania na terenie gminy Odnawialnych Źródeł Energii. Po uzyskaniu ww. decyzji przechodzimy do sporządzenia wniosku o uzyskanie warunków przyłączenia, o czym szerzej poniżej. Specjalizujemy się również w zakresie opracowania wniosku o zmianę zapisów w uchwale o Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego.

5

Warunki przyłączenia

Na tym etapie nasz dział inżynieryjny przystępuje do opracowania najważniejszego wniosku jakim jest uzyskanie warunków przyłączenia danej Elektrownii Fotowoltaicznej do Sieci Operatora Dystrybucyjnego. Na tym etapie okaże się czy na danym obszarze są dostępne moce przyłączeniowe i czy przeprowadzane przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego ekspertyzy w tym zakresie pozwolą uzyskać wnioskowaną moc i przyłączyć Elektrownię Fotowoltaiczną do sieci elektroenergetycznej. Po uzyskaniu tejże decyzji przystępujemy do ostatniego etapu, równie ważnego jakim jest decyzja o pozwoleniu na budowę.  

Engineers discussing solar power project and monitoring work on laptop
partial view of architects shaking hands with blueprints and architect equipment on table

6

Projekt budowlany

Przechodzimy do konkretnych planów – tworzenia projektu budowlanego. Nasz zespół inżynierów i architektów opracowuje szczegółowe plany, uwzględniając wszelkie aspekty techniczne, bezpieczeństwo i efektywność energetyczną. Od rozmieszczenia paneli po instalację systemów monitoringu, dbamy o to, by projekt był przemyślany w najdrobniejszych szczegółach. Po uzyskaniu ostatecznej decyzji na budowę i niezbędnych uzgodnień projekt elektrowni jest gotowy do budowy.

Jesteś zainteresowany naszą ofertą?

Wypełnij formularz, a my skontaktujemy się z Tobą.